Značky

19.03.2014 18:41

Každá/ý z nás chce mít co nejhezčí a nejzajímavější přípony a chovné farmy. Pomoci vám může nespočet znaků. Tyhle znaky zkopírujte klasicky ctrl+c a ctrl+v.  Zde máte značky které můžete použít:

.•° °•. ♪ ♫ ♬ ॐ কে ஓ ♕ ♔ ☠ ₪ Ϡ ⊱ ♂ ♀ ♘ ♞ ☯ § ✓ •● ◕ ♡ ღ టి ფ ஜ இ ૠ Ϯ ખ ☼ ❀✿ܓ ♋ ₰ ① ® ₢ ◘╔☼╗在 ۩ ▲▼ • ¡ € # ¢ ∞ § ¶ Σ ® † ¥ ¨ ^ øπ " ∂ ƒ © Δ ˚... æ « ' ≠ ∂ ƒ © Δ ¬ Ω ≈ ç √ ~ μ ≤ ≥ ÷ ۝ ღ ร t ค ∂ ย ร t ○∟° ╓ ╥ yμ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫ ツ ² ° ₪ Ҏ † Ψ ♪ ♫ ≥ ¢ ® 私 の グレス Ж ت ღ ¤ ฬ ๏ ภ є г ō ø ๏ ק Я ภ ŗ ร Ŧ † Ŵ ώ ζ ิ ั ۞ * εїз ❣ ○●ゃ ۩ س ⊙ ◎ ✖ ╄ ஐ ه ►◄♨ ♦ ◊ ◦ ☼ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩♭の あ

ぃ£ ❤ # @ & *⊙◎ ◑ ◐ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ± √ ⊥ ▶ ▷ ◀ ◁ ☄ ★ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍♤ ♧♩✙ ✈ ✉ ✌ ✁ ♝ ♯ ♮ ☪ ♈ ♨ ₪↖↗ ↙↘ ㊣ △▲☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ § ¥ 〒 ¢ £ ※ & ⁂ ↂ ✐ ✌ ✍ ✡ ✓ ✔ ✕ ✖ ▪ ▫ ░ ▒ ♦ ◊ ✄ ☪ ☣ ☢ ▧ ▨ ☜ ☞ ¤ ⊹ ⊱⋌ ⋚ ⊰ ۩ ~ ◕ ▶◀ ۞ ♢ εїз ゃo س ☺☻ ╄ ஐ ه ☼ ◦ ◘ ◙ ◈ あ ぃ£ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ❤ ♡ ღ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ㊝ ◎ ☜ ☞☎ ☏ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒ ☢ ☸ ☹ ☽ ☾ ♝ ♯♭♮ ☪ ♈ ₪ 큐«» 
ม้าสนักนณะมพิศษพื่อปรสงนโคอัเนื่จพดํริรัชญลึไข่ต้ใช้น้จฉี่ด็ต้ห้สุร่ยสลตรรื่ต่と


電子 グラム と へ リットル メートル の と トン に で ワット の 
ఒక బి సి పే జీ ఇ చ వ న్ పో టీ మా త్ర మే మి స్ ఇ కొ త్ చె క్ అ దా ల రా ణి ఎం చు కోడి న ని ణు ల ప్యా నె ల్ పా టు వ లో ఓ టు ప్ర సి ద్ధ వై ల్డ వె ట్ అ డు త న సో ద రు లు వ ర కు టా బ్ స న ప ణ షె రీ ప్ ద్ధ మ య్ యా చె ద దు అ నే పె గ రా లో రో గ్య స్య ఉ న్నా వి మై న న్య ణి ది తె గు ళ్లు శ డి એક બોલ્ડ: એલ ડી હું એ મ એ ન ઓ ટે જ પાનું વા ઇ ડ ટી વાય X માં

║▌║█║║▌││║▌║█║▌│║▌║█║▌

 ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞