Několik herních vylepšení (opožděně)

05.07.2014 18:08

Cože se tam píše?

Novinky na Howrse

Zjistěte více o několika herních vylepšeních.

    • Čekání bylo dlouhé, ale nový vzhled pro osly je konečně tady!
    • Dokupte chybějící vybavení přímo z okna vybavení na stránce koně.
    • Jakmile od této chvíle bude mít kůň Nyktin balíček nebo Heřin balíček, ikona balíčku se zobrazí mezi předměty koně. To platí i u balíčku Harmonie, avšak jen za předpokladu, že kůň ještě neobdržel žádné Zlaté jablko.
    • V prodejích je nyní dostupné vyhledávání jednorožců a okřídlených jednorožců se Zlatým a omezeným Zlatým jablkem pro trofeje.
    • Na stránce Můj účet nyní vidíte, kdo vám ke svému účtu udělil přístup jako spolusprávci.

SHRNUTÍ: No, zkrátka novinky!